You are here!!

Tietosuojakäytäntö

Tervetuloa Activia ”Live InSync” -käyttöympäristöön, jota voidaan käyttää Activian verkkosivulla osoitteessa www.activia.fiPalvelu”) ja jonka on julkaissut Danone Finland Oy (”Danone”).

 

Osana brändin uudelleenlanseerausta ja uutta ”Live InSync” -kampanjaa Activia-brändi haluaisi inspiroida naisia ja kutsua heidät jakamaan tunteikkaita tarinoitaan siitä, mitä tasapainoinen elämä merkitsee heille, kuvailemaan hetkiä, jolloin heidän elämänsä on tasapainossa, ja miten se vaikuttaa heidän elämäänsä ja tapaan, jolla he kokevat itsensä ja ympärillään olevan maailman (”omakohtaiset kokemukset”).

 

Yli 18-vuotiaita naisia pyydetään lähettämään omakohtaisia kokemuksiaan palvelun kautta Danonen ja järjestely- ja elämäntapakonsultti Marie Kondon arvioitaviksi ja valittaviksi. Tarkoitus on pääasiassa julkaista joitakin näistä kertomuksista palvelussa ja/tai verkkosivustoissa tai verkkosivuilla, joita Danone tai joku toinen Danone Groupiin kuuluva yritys hallinnoi tai joita hallinnoidaan Danonen tai toisen Danone Groupiin kuuluvan yrityksen puolesta (”Danone Group” tarkoittaa yritysten tai muiden liiketoimintayksikköjen ryhmää, mukaan lukien Danone S.A., Compagnie Gervais Danone ja yleisemmin kaikki muut yritykset, joita nämä yritykset hallitsevat tai jotka ovat saman hallinnon alaisia kuin nämä yritykset), mukaan lukien sosiaalisen median sivut ja tilit (esim. Facebook, Twitter, Instagram) (”Danone-verkkosivut”). Lisäksi omakohtaisia kokemuksia voidaan tapauskohtaisesti käyttää ”Live InSync” -mainoskampanja puitteissa, kuten kirjassa.

 

Nykyiset palveluehdot (”palveluehdot”) koskevat omakohtaisten kokemusten käyttöoikeutta, selaamista, tarkastelua, lataamista ja julkaisua palvelussa ja Danone-verkkosivuilla ja yleisemmin palvelun käyttöä ja omakohtaisten kokemusten käyttöoikeuksien siirtämistä Danonelle.

 

KOHTA 1 – TARKOITUS JA ENNAKKOHYVÄKSYMINEN

 

Näiden palveluehtojen tarkoitus on määrittää palvelun käyttöehdot ja ehdot, joiden mukaisesti omakohtaisten kokemusten oikeudet luovutetaan Danonelle.

 

Nykyiset palveluehdot sisältävät sitovat sopimusehdot, jotka ovat voimassa Danonen ja kaikkien henkilöiden välillä, jotka haluavat käyttää, konsultoida, tarkastella, ladata, julkaista tai muute käyttää palvelua millä tahansa laitteella (tietokone, tabletti, matkapuhelin) (”käyttäjä”).

 

Jokainen palvelun käyttäjä vakuuttaa lukeneensa ja hyväksyneensä nykyiset palveluehdot ennen palvelun käyttöä. Henkilön, joka ei halua noudattaa nykyisiä palveluehtoja kokonaisuudessaan, on pidättäydyttävä palvelun käytöstä.

 

KOHTA 2 – PALVELUN KUVAUS

 

2.1. Palvelun avulla käyttäjät voivat tarkastella ja lähettää maksutta Activia Live InSync -mainoskampanjaan liittyviä omakohtaisia kokemuksia Danone-verkkosivujen toimituksellisen linjan mukaisesti. Omakohtaisia kokemuksia voivat lähettää vain käyttäjät, jotka täyttävät lomakkeeseen tarvittavat tiedot etukäteen. Danone arvioi ja valitsee julkaistavat omakohtaiset kokemukset.

 

2.2. Palvelun käyttö edellyttää Internet-yhteyttä ja asianmukaista tietokonelaitetta. Käyttäjä vastaa yksin Internet-yhteyteen ja tietokonelaitteisiin liittyvistä kuluista ja hän on vastuussa niiden kunnollisesta toiminnasta, yhteensopivuudesta ja niiden optimoiduista asetuksista palvelun käyttämiseksi.

 

2.3. Omakohtaiset kokemukset toimitetaan julkaistaviksi kunkin käyttäjän omalla vastuulla. Kaikki omakohtaisen kokemuksen muodostavat elementit niiden luonteesta riippumatta (teksti, kuva, valokuva, video, ääni, hyperlinkki) ovat käyttäjän valitsemia ja kokonaan käyttäjän vastuulla.

 

2.4. Danone voi vapaasti muokata palvelun ja Danone-verkkosivujen ulkoasua, esitystapaa ja muotoa. Danonella on ylin määräysvalta yksityiskohtiin, joiden avulla palvelu voidaan tarjota käyttäjille. Käyttäjät eivät voi esittää vaatimuksia, vaateita tai vaatia rajoituksia muutoksiin tai koko omakohtaisen kokemuksen tai sen osan poistamiseen palvelusta tai Danone-verkkosivulta ja/tai palvelun toiminnoista.

 

KOHTA 3 – PALVELUN KÄYTETTÄVYYS

 

Muistutettakoon, että palvelu on maksuton. Danonella ei ole mitään velvollisuutta varmistaa palvelun vähimmäiskäytettävyyttä. Käyttäjille on ilmoitettu, että Danone voi keskeyttää pääsyn palveluun, erityisesti teknisiä tai toimituksellisia tarkoituksia varten (kuten ylläpito, päivitykset jne.) ja tämä voi tapahtua ilman etukäteistä ilmoitusta. Danonea ei tule pitää missään olosuhteissa vastuussa seurauksista, jotka johtuvat tällaisista keskeytyksistä tai häiriöistä palvelun saatavuudessa.

 

KOHTA 4 – OMAKOHTAISEN KOKEMUKSEN LÄHETTÄMINEN

 

4.1. Käyttäjien, jotka haluavat lähettää Danonelle omakohtaisen kokemuksen julkaistavaksi, on oltava vähintään kahdeksantoistavuotiaita (18) naisia ja oikeustoimikelpoisia. Lähettääkseen omakohtaisen kokemuksen käyttäjän on täytettävä lomake, jossa heitä pyydetään antamaan pakolliset tiedot, jotka ovat välttämättömiä heidän omakohtaisen kokemuksensa julkaisemista varten (kuten etu- ja sukunimi, maa, sukupuoli, sähköpostiosoite) ja heitä vaaditaan vahvistamaan virallisesti, että he hyväksyvät nykyiset palveluehdot. Kaikkien annettujen tietojen tulee olla oikeita ja vilpittömiä.

 

Omakohtaisen kokemuksen lähettäminen on maksuton.

 

4.2. Käyttäjille annetaan sitten mahdollisuus ladata omakohtainen kokemuksensa lähetettäväksi Danonelle, joka valitsee rajallisen määrän omakohtaisia kokemuksia toimituksellisten valintojen mukaisesti, joista Danone on päättänyt yhdessä Marie Kondon kanssa.

 

Omakohtaiset kokemukset voidaan laatia vapaasti. Kannattaa kuitenkin huomioida, että omakohtaisilla kokemuksilla voi olla vähemmän mahdollisuuksia tulla valituksi, jos ne sisältävät negatiivista tai asiatonta sisältöä. Näitä ovat erityisesti seuraaviin aiheisiin liittyvä sisältö: masennus, ahdistus tai mielenterveysongelmat, kaikenlaiset väärinkäytöt, kuten alkoholiin, huumeisiin, kunnianloukkauksiin jne. liittyvät, laittoman käyttäytymisen tai toiminnan mainostaminen tai puolusteleminen, hävyttömyydet, peittelemättömän ahdistava sisältö, poliittinen sisältö, tiettyjen ruokavalioiden arvostelu, henkiset tai fyysiset sairaudet, mukaan lukien niihin liittyvä lääkitys.

 

Kaikki ladattava tai lähetettävä sisältö on tallennettava etukäteen asianmukaisesti ja turvallisesti, sillä Danone ei takaa palvelun kautta lähetettyjen omakohtaisten kokemusten tallennusta, arkistointia tai turvallista säilyttämistä.

 

4.3. Kun omakohtainen kokemus lähetetään palveluun, omakohtaisen kokemuksen oikeudet luovutetaan palveluehtojen kohdan 5 mukaisesti lähetyspäivästä lähtien.

 

KOHTA 5 – OIKEUKSIEN LUOVUTTAMINEN

 

5.1. Lähettämällä omakohtaisen kokemuksen käyttäjät antavat Danonelle kaikki yksinomaiset oikeudet, joita Danone tarvitsee omakohtaisten kokemusten suoraan tai epäsuoraan käyttöön palvelussa ja/tai Danonen tai toisen Danone Groupin yrityksen Danone-verkkosivuilla ja yleisemmin ”Live InSync” -mainoskampanjan puitteissa. Yksinomaiset oikeudet luovutetaan maksutta. Luovutus tulee voimaan lataus- tai lähetyspäivänä kattaen koko maailman ja se on voimassa tekijänoikeuksien ja niiden mahdollisten pidennysten kestoajan tai kunnes tämä luovutus päättyy Danonen ilmoittaessa, että omakohtaista kokemusta ei julkaista.

 

Tekemällä näin käyttäjä antaa Danonelle peruuttamattomalla yksinoikeudella lähetyspäivästä lähtien kaikki oikeutensa (mukaan lukien kaikki immateriaalioikeudet) omakohtaiseen kokemukseen. Tämä oikeuttaa Danonen tai toisen Danone Groupin yrityksen käyttämään kokonaan tai osittain, suoraan tai epäsuorasti kolmannen osapuolen välityksellä, rajattomaan näyttömäärään palvelussa ja Danone-verkkosivulla tai Danonen valtuuttaman kolmannen osapuolen verkkosivulla kaikkialla maailmassa ja lain määräämäksi suojan voimassaoloajaksi ja sen pidennyksen ja/tai uusimisen ajaksi.

 

Oikeuksien luovuttaminen koskee kaikkia oikeuksia, jotka Danone tai joku toinen Danone Groupin yritys tarvitsee omakohtaisen kokemuksen julkaisuun ja käyttöön. Näihin kuuluvat oikeus jäljentää, esittää, tiedottaa, tehdä julkisesti saatavaksi, käyttää, kopioida, koodata, säilyttää, arkistoida, jaella, lähettää, mukauttaa, muuntaa, kääntää kaikille kielille ja kaikkia maita varten, yhdistää muuhun sisältöön kokonaan tai osittain kaikilla tavoin, mukaan lukien ilman rajoitusta Internet ja langattomat lähetykset, mikä liittyy Activia ”Live InSync” -mainoskampanjaan ja erityisesti Danone-verkkosivuihin (mukaan lukien sosiaalisen median sivut tai tilit) riippumatta kaupallisista ehdoista (joko maksutta tai maksu huomioiden). Oikeuksien luovuttaminen sisältää oikeuden mainostaa omakohtaisia kertomuksia, palvelua ja/tai Danonen tuotteita tai palveluja ja oikeuden luovuttaa käyttöoikeuden edelleen kolmansille osapuolille.

 

5.2. Kakki oikeudet, jotka liittyvät omakohtaiseen kokemukseen ja nykyisiin palveluehtoihin ja joita ei ole luovutettu, tulee luovuttaa Danonelle ehdoin, jotka määritetään viipymättä ja hyvässä uskossa osapuolten välille.

 

5.3. Käyttäjä antaa Danonelle ja/tai sen nimeämille edustajille kaiken kohtuullisen avun ja laatii kaikki asiakirjat, joita tarvitaan omakohtaisten kokemusten oikeuksien täydentämiseen, säilyttämiseen, rekisteröimiseen tai tallentamiseen.

 

5.4. Käyttäjä antaa Danonelle myös peruuttamattoman oikeuden käyttää etunimeä, sukunimeä, ikää, työtä, kansalaisuutta ja vastaavia annettuja henkilökohtaisia tietoja omakohtaisen kokemuksen yhteydessä. Danonella ei kuitenkaan ole velvollisuutta tehdä niin.

 

5.5. Danonella ei ole velvollisuutta julkaista, jaella tai esittää mitään omakohtaisia kokemuksia tai niiden osia.

 

5.6. Tapauksesta riippuen Danone voi ilmoittaa käyttäjälle, että se on päättänyt olla valitsematta hänen omakohtaista kokemustaan julkistettavaksi, kuten on ilmoitettu nykyisessä oikeuksien luovutuksessa. Tässä tapauksessa oikeuksien luovutus päättyy sinä päivänä, kun Danone ilmoittaa käyttäjälle postitse tai sähköpostitse.

 

5.7. Omakohtaisen kokemuksen lähettänyt käyttäjä vakuuttaa, että omakohtainen kokemus ja Danonen myönnettyjen oikeuksien käyttäminen ei: (a) loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia, mukaan lukien kaikki immateriaalioikeudet, julkaisuoikeudet, henkilöllisyyteen liittyvät oikeudet, yksityisyyteen liittyvät oikeudet, oikeudet rojaltimaksuihin tai muut kolmansien osapuolten oikeudet; (b) aiheuta vahinkoa, loukkaantumista, vauriota tai haittaa kolmansille osapuolille (mukaan lukien, ilman rajoitusta, kunnianloukkaus, immateriaalioikeuksien rikkominen tai luottamuksellisuuden rikkominen); tai (c) riko muuten voimassa olevia lakeja tai sääntöjä tai asianmukaisen alan koodeja.

 

KOHTA 6 – PALVELUN KÄYTTÖ

 

6.1. Kun käyttäjä lähettää omakohtaisen kokemuksen, Danone kuittaa vastaanottaneensa omakohtaisen kokemuksen ja arvioi sen sitten valitakseen rajallisen määrän omakohtaisia kokemuksia, jotka julkaistaan myönnettyjen oikeuksien mukaisesti.

 

Danonen kolmannen osapuolen verkkosivuilla, kuten sosiaalisessa mediassa, julkaisemiin omakohtaisiin kokemuksiin sovelletaan käyttöoikeuksia, jotka kyseisten verkkosivustojen tarjoajat ovat määrittäneet.

 

6.2. Kaikki käyttäjät sitoutuvat olemaan rikkomatta sovellettavia lakeja ja sitoutuvat olemaan aiheuttamatta haittaa kolmansien osapuolten ja Danonen ja Danone Groupin oikeutettuihin etuihin. Käyttäjät sitoutuvat erityisesti olemaan tekemättä seuraavia:

 

 • Kopioimaan, esittämään tai jakelemaan immateriaalioikeuksien suojaamaa teosta (asiakirja, kuva, video, ääni…) ilman etukäteistä kirjallista lupaa ja/tai sovellettavien lakien vastaisesti.
 • Julkaisemaan hypertekstilinkin, joka ohjaa maksulliseen sisältöön.
 • Loukkaamaan kolmansien osapuolten yksityisyyteen liittyviä oikeuksia (nimet, kolmansien osapuolten kaltaisuus ilman heidän erityistä lupaa).
 • Aiheuttamaan vahinkoa Danonen tai minkä tahansa kolmannen osapuolen maineelle (halventava puhe).
 • Halveksimaan tuotteita tai palveluja.
 • Levittämään pyytämättömiä sähköisiä viestejä (roskaposti).
 • Käyttämään palvelua pyytämättömien mainosten tai markkinointimateriaalien levittämiseen millään tapaa.
 • Levittämään loukkaavia tai herjaavia viestejä.
 • Väärinkäyttämään toisen käyttäjän henkilöllisyyttä tai esittelemään itsensä tietokonejärjestelmässä.
 • Yllyttämään rikoksiin tai rikkomuksiin, kuten yllyttämään itsemurhaan, syrjintään, vihaan (etenkin rotuvihaa) tai väkivaltaan.
 • Ylistämään rikoksia, sotarikoksia, rikoksia ihmisyyttä vastaan, terroritekoja tai kieltämään rikokset ihmisyyttä vastaan.
 • Levittämään sisältöä, joka on väkivaltaista, pornografista tai yleisen järjestyksen ja hyvien tapojen vastaista, ja joka voi vahingoittaa ihmistä ja ihmisarvoa sekä alaikäisten suojelua.
 • Levittämään tietoisesti viruksia tai muuten haitallisia ohjelmia, jotka voivat muuttaa, poistaa tai kerätä tietoja vilpillisesti tietoja väärentämällä.

 

Jos käyttäjä ei huomioi yllä mainittuja ehtoja, Danone pidättää oikeuden poistaa omakohtaiset kokemukset oman harkintansa mukaan huolimatta Danonen oikeudesta hakea korvausta mahdollisesti kärsimistään vahingoista. Käyttäjän tulee olla vastuussa, puolustaa ja pitää Danone vaarattomana kaikista vaateista ja kustannuksista, jotka johtuvat tämän sopimuksen huomautusten, takuiden tai velvollisuuksien rikkomisesta.

 

KOHTA 7 – IMMATERIAALIOIKEUDET

 

Kaikki palvelun elementit (teksti, kuvat, valokuvat, ääniohjelmisto, kuvakkeet, grafiikat, ulkoasut, tietokannat, tavaramerkit, logot jne.) sekä niiden rakenne ja toimituksellinen sisältö ovat immateriaalioikeuksien suojaamia, kuten tekijänoikeudet, tavaramerkit, tietokannan tuottajan oikeudet jne., ja niiden haltija, saaja tai lisenssinhaltija on Danone. Näin ollen kopiointi, esittäminen, mukautus, kääntäminen ja/tai muuntaminen kokonaan tai osin tai palvelun elementin vieminen ei voi tapahtua ilman Danonen ennakkoon antamaa nimenomaista lupaa.

 

KOHTA 8 – HENKILÖKOHTAISET TIEDOT – EVÄSTEET

 

8.1. Käyttäjään ja hänen palvelun käyttöönsä liittyviä tietoja käsittelee Danone, joka toimii rekisterinpitäjänä tietosuojakäytännön ehtojen mukaisesti. Tietosuojakäytäntö löytyy osoitteesta: www.activia.fi/Tietosuojakäytäntö. Danone Finland Oy, toimii tietojen käsittelijänä Danonelta saamien ohjeiden mukaisesti. Käyttämällä palvelua jokainen käyttäjä hyväksyy tämän tietosuojakäytännön ehdot.

 

8.2. Tietoja, jotka käyttäjä on antanut lähettäessään omakohtaisen kokemuksensa Danonelle, saa käyttää ainoastaan palvelun asianmukaista toimintaa, hallintaa ja omakohtaisten kokemusten julkaisua varten. Tietoja käytetään niin kauan kuin se on tarpeen omakohtaisen kokemuksen julkaisun kannalta ja ne poistetaan sen jälkeen.

 

8.3. Sovellettavan lain ehtojen mukaisesti kaikilla käyttäjillä on oikeus saada pääsy, korjata ja poistaa henkilökohtaiset tietonsa, estää tai vastustaa Danonen säilyttämien tietojen käsittelyä. Käyttäjä voi käyttää näitä oikeuksia kirjoittamalla seuraavaan osoitteeseen: Malminkatu 30, 00100 Helsinki, Suomi.

 

KOHTA 9 – YLEISET EHDOT

 

9.1. Käyttäjä hyväksyy, että Danone voi luovuttaa tämän sopimuksen tai minkä tahansa Danonen oikeuksista ja velvollisuuksista kolmansille osapuolille ja että Danone voi siirtää alihankintana velvollisuuksia kolmansille osapuolille.

 

9.2. Jos tuomioistuin tai joku toinen toimivaltainen päätöksen tekevä viranomainen pitää jotain nykyisten palveluehtojen osaa laittomana, pätemättömänä tai täytäntöönpanokelvottomana, se ei vaikuta tai heikennä kaikkien muiden palveluehtojen osien voimassaoloa ja täytäntöönpanokelpoisuutta.

 

9.3. Nykyisiin palveluehtoihin sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. Jos asiaa ei saada ratkaistua sovittelumenettelyllä, kaikki riita-asiat, jotka koskevat nykyisten palveluehtojen voimassaoloa, tulkintaa tai esitystä, käsitellään Suomen toimivaltaisissa tuomioistuimissa.

 

KOHTA 10 – OIKEUDELLINEN ILMOITUS JA YHTEYSTIEDOT

 

10.1. Palvelun julkaisija: Danone Finland Oy